Egészségterv

A pályázat megvalósítása során elkészítésre kerül a település egészségfejlesztési cselekvési programját megalapozó települési egészségterv, mely a projektidőszakon túl további minimum 3 évre szól és tartalmazza a fenntartásra vonatkozó tervet is.

Az egészségterv a teljes lakosságra fókuszál, melynek célja a lakosság életfeltételeinek, életminőségének, s ezen keresztül az itt élő emberek egészségi állapotának javítását, az élet minőségét befolyásoló tényezők változtatásán keresztül. Az egészségterv megvalósítása a település lakosainak testi, lelki és szociális „jól-létét” kell, hogy szolgálja.Az egészségterv - célrendszerét tekintve - végső soron az egészségről szól, de nem az egészségügyi („betegségügyi”) ellátás terve. Nem pusztán több, hanem valami egészen más. Az egészségterv hozzásegít minket a lakosság életminőségének javításához.

www.berkesd-egeszseg.hu

© 2024 www.berkesd-egeszseg.hu - Berkesd - Minden jog fenntartva.